Các chi nhánh ADEN Services

Doanh nghiệp có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh chính! Chúng tôi kết hợp nguồn nhân lực và các công nghệ mới để đảm bảo nhân viên và tài sản của doanh nghiệp được bảo vệ an toàn.

Tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt nhất về bảo vệ, và dựa vào hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ tại Trung Quốc, ADEN Services thiết lập hàng loạt các giải pháp bảo vệ được thiết kế để mang tới lợi ích tối đa cho khách hàng:
- Môi trường làm việc an toàn
- Tài sản của công ty được bảo vệ
- Các giải pháp (dịch vụ và hệ thống) tối giảm chi phí
- Các quy trình thiết kế theo yêu cầu khách hàng

Các gói giải pháp của chúng tôi bao gồm:
- Bảo vệ an ninh sử dụng nhân lực
- Các phương tiện kỹ thuật bảo vệ
- Dịch vụ đánh giá sự an toàn/bảo vệ/hệ thống
- Các giải pháp giám sát từ trung tâm điều khiển (bao gồm giám sát từ xa bằng camera quan sát, báo động..)
- Và các dịch vụ bảo vệ đặc biệt cho các sự kiện hoặc ngành công nghiệp hàng hải.

Online request for quotation
Gửi Email
đến ADEN Services hoặc
Gọi cho chúng tôi vào số máy
(84-8) 3512 9575, Ext 613
hoặc
(84-4) 3934 4937, Ext 216